Wij zijn Sprotjesfonds VZW.


Onze VZW zamelt geld in om verwaarloosde of mishandelde dieren die bij een dierenarts terecht komen, te helpen verzorgen.

Het begon allemaal in juni 2018. Een zwaar verbrand kitten werd bij ons binnengebracht. Het resultaat van pure dierenmishandeling. Het zag er niet goed uit voor klein Sprotje. Dankzij de steun van Belgische en Nederlandse dierenvrienden konden we 15000 euro ophalen om Sprotje te verzorgen. Het waren 3 lange maanden, maar is Sprotje is uiteindelijk volledig hersteld en geadopteerd door de mama van Joshua, een van de verzorgende dierenartsen.Van de 15000 euro schoot er ruim 12000 euro over. Deze 12 000 euro werden reeds verdeeld over 10 diervriendelijke VZW’s, die de centen goed konden gebruiken. Ook al bestond het Sprotjesfonds VZW toen nog niet, eigenlijk is dat haar eerste verdienste.

Met het Sprotjesfonds willen wij een fonds oprichten waar er financiële reserve is voor toekomstige gevallen van verwaarlozing en dierenmishandeling. Wij willen de collega’s die met zulke gevallen geconfronteerd worden de stress besparen van niet te weten hoe ze alle kosten voor de verzorging gaan dekken. Deze collega dierenartsen zullen beroep kunnen doen op het Sprotjesfonds.

. Wij willen de collega’s die met zulke gevallen geconfronteerd worden de stress besparen van niet te weten hoe ze alle kosten voor de verzorging gaan dekken. Deze collega dierenartsen zullen beroep kunnen doen op het Sprotjesfonds.

Hoe wij van plan zijn geld in te zamelen om deze doelen te bereiken? Dat komt U hier binnenkort te weten!

Dank voor uw steun! Joshua, Valérie en Iris